Als kinderkopjes eens konden praten ……

Naam Inzender: 
Vannuffelen Marc
Als kinderkopjes eens konden praten ……

In de bocht aan de Kromvenhoeve ligt naast de Steenweg op Weelde nog een stukje oude kasseiweg, restanten van de Steenweg zoals die vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot ongeveer half de 20ste eeuw er helemaal moet uitgezien hebben.

publicatiedatum: 
don, 26/05/2016