With a little help from my friends

Naam Inzender: 
Peter Verbeek
With a little help from my friends

De net-ontwaakte bronstige padden bereiken eindelijk (zonder overreden te worden) hun geboortepoel, alwaar zij nu naar hartelust kunnen... euh, hun pad verder zetten.

publicatiedatum: 
din, 19/03/2013