Algemene Voorwaarden

Alle inhoud op 2330.be wordt beschouwd als auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan de website www.2330.be. Er mag onder geen enkele voorwaarde inhoud in welke vorm dan ook worden overgenomen worden zonder de expliciete toestemming van de auteur van de desbetreffende inhoud en/of de redactie van www.2330.be. Misbruik hiervan kan vervolgd worden.

Wij publiceren de geselecteerde inzendingen op onze website www.2330.be. De auteur wordt hierbij steeds vermeld en diens naam wordt gelinkt aan zijn of haar website indien hij/zij hierover beschikt.

De jury van www.2330.be kiest vrij de te publiceren inhoud uit de inzendingen. De jury behoudt zich het recht om eender welke inhoud op eender welke basis te weigeren. Er wordt nooit gecorrespondeerd over eventuele beweegredenen om inzendingen al dan niet te publiceren.

Alle inhoud die wordt toegezonden aan www.2330.be wordt beschouwd als eigendom van de persoon die ons deze inhoud toestuurt. Www.2330.be is daarom ook nooit verantwoordelijk voor deze inhoud en onder geen enkele voorwaarde zullen wij enige vorm van vergoeding betalen voor inhoud gepubliceerd op www.2330.be.

Gezien de aard van deze website heeft de Heemkundige Kring Marcblas het recht om eender welke foto toe te voegen aan hun archief. Ook de redactie van de website Merksplas.Nu heeft het recht om de foto van de maand te publiceren. Ze verbinden zich ertoe steeds de naam van de maker te vermelden. Met het inzenden van een foto geeft de inzender hiervoor dan ook steeds zijn of haar toestemming.

Het is in geen geval toegelaten om eender welke inhoud te herpubliceren zonder toestemming van de auteur en/of www.2330.be. Indien de auteur de toestemming geeft om inhoud te herpubliceren, mag u deze niet rechtstreeks vanaf de webserver van www.2330.be verder publiceren.

Voor alle ons toegezonden inhoud geldt dat de volledige aansprakelijkheid bij de auteur ligt en wij in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld om schadevergoedingen te betalen.

Altijd geldt de regel dat wij racistische, haatdragende of door de Belgische wetgever verboden inhoud nooit zullen publiceren op www.2330.be. Indien er twijfel bestaat over de inhoud van uw in te zenden bericht kan u ons steeds hierover contacteren.

Teneinde spam-inzendingen te vermijden gebruiken wij de module Mollom. Hun privacy policy vind je hier : https://mollom.com/web-service-privacy-policy