De voormalige weegbrug aan de Grote Boerderij

Naam Inzender: 
Vannuffelen Marc.
De voormalige weegbrug aan de Grote Boerderij

Onder de stalen hangar aan de Grote Boerderij staat een klein hokje dat destijds dienst deed als weegbrug. Aan de voorkant de in beton uitgetekende contouren van de eigenlijke weegbrug. Onderaan een beeld van de bascule zoals die zich op dit ogenblik nog steeds binnen in het hokje bevindt.
De Kolonie was qua voeding zo veel mogelijk zelf bedruipend dank zij het landbouwbedrijf in de Grote Hoeve. Elk jaar maakte de landbouwingenieur nieuwe teelt- en kweekplannen. Het voedsel dat er gewonnen werd, diende uiteraard eerst voor de gevangenen. Maar overschotten werden verkocht. Om al die bewegingen te kunnen volgen moest men die producten kunnen wegen. Vandaar dus deze weegbrug. En aan de hand van de resultaten kon de directie ook mee volgen of de teelt- en kweekplannen juist waren.
(Bron: HKM)

publicatiedatum: 
don, 04/06/2020