Jong geleerd is ...

Naam Inzender: 
Staf Dufraing
Jong geleerd is ...

Zondagvoormiddag 19 october 2014 werd de akker op de kolonie geploegd en geëgd. 's Namiddags werd het
koren gezaaid. Het stro dient voor de kerststal van december 2015.

publicatiedatum: 
maa, 03/11/2014